Forside » Nyheder » 2015 » 2015-08 » Byfornyelse skal skabe trygge byrum

Byfornyelse skal skabe trygge byrum

Tryghed for borgere og bedre byrum og forbindelser er i fokus med dette års uddeling af de 80 mio. kr. til områdefornyelse af nedslidte og udsatte byområder.

Med årets ramme på i alt 80 mio. kr. til områdefornyelse har kommunerne vist særlig stor interesse og har ansøgt om knap 150 mio. kr. Nu er der fornyelse på vej i 22 byer med uddeling af midlerne fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

"Det er helt centralt for vores byer, at der er tryghed på gaderne, vedligeholdte byrum og gode forbindelser. Det gør, at borgere kan færdes i gode rammer og mødes på tværs af områder under trygge forhold, og det er med til at skabe attraktive by- og boligområder. Jeg er derfor glad for de muligheder, som midlerne med områdefornyelsen giver til alle de udvalgte byer", siger Inger Støjberg, udlændinge-, integrations- og boligminister.

Med midlerne er der mulighed for at give et markant fysisk og socialt løft til de byområder, der trænger mest til det. I år har der været stor interesse i alle typer af byer. Såvel de mindre byer som byområder i større og nyere byområder er præget af nedslidte byrum og boliger, manglende opholds- og mødesteder, trafikale problemer, dårlige forbindelser på tværs af områderne samt sociale problemer.

Fakta

I kategorien nyere boligområder med store sociale problemer modtager Kulbanekvarteret i Københavns Kommune støtte. Bydelen er præget af mange fysiske barrierer både eksternt til den omkringliggende by og internt på tværs af kvarteret. Kvarteret er domineret af lukkede facader i gadeplan, som skaber utryghed og underminerer kvarterets identitet og sammenhæng. Mange mindre pladser, legepladser og hjørner fremstår nedslidte og uoplyste, hvilket ligeledes skaber utryghed. Med områdefornyelsen ønsker Københavns Kommune med en helhedsorienteret strategi at omdanne det tidligere industrikvarter til et attraktivt byområde gennem forskønnelse af byrum, opgradering af de fysiske rammer for aktiviteter, tryghedsskabende indsatser og ved at koble området til det omkringliggende kvarter.

I kategorien mindre byer med færre end 3000 indbyggere modtager Ranum i Vesthimmerland Kommune støtte. I byen er der mange tomme og funktionsløse erhvervs- og butikslokaler langs hovedgaden, veje og stier er nedslidte, og der er brug for at få styrket forbindelserne i byen. Ranum lider under tabet af seminarium og HF-studie i 80'erne, og i dag er der i alt 750 midlertidige beboere på områdets efterskole og asylcenter. Med områdefornyelsen ønsker kommunen bl.a. at forskønne gader og byrum, at forskønne, forbinde og styrke synligheden af stier og at integrere efterskole og asylcenter bedre i byen.

Hent regionaliseret liste over igangsatte områdefornyelsesprojekter i 2015 (pdf) (nyt vindue)

Der uddeles hvert år 80 mio. kr. til områdefornyelse. Som udgangspunkt betyder det, at 20 mio. kr. fordeles til områdefornyelse i mindre byer med færre end 3000 indbyggere, 20 mio. kr. til mindre byer med 3000-10.000 indbyggere, 30 mio. kr. til større byer, 5 mio. kr. til nyere boligområder med store sociale problemer samt 5 mio. kr. til omdannelse af erhvervs- og havneområder.

Sidst opdateret 02/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden