Forside » Ministeriet » Behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udsende nyheder og/eller nyhedsbreve fra vores hjemmeside, uim.dk.

Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mailadresse, du har indtastet
  • Oplysninger om, hvilket abonnement, du er tilmeldt
  • Dato og tidspunkt for din tilmelding

De indsamlede oplysninger anvendes til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet – for at kunne videreudvikle og forbedre vores nyheder og nyhedsbreve – fører statistik over brugen, fx hvor mange procent, som åbner nyhedsmailen eller klikker på et link i nyhedsmailen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere. Vi anvender tjenesten Mailchimp til udsendelse af nyheder/nyhedsbrev, og dine oplysninger behandles i den forbindelse i USA. Virksomheden har tilsluttet sig tilsluttet sig EU-U.S. Privacy Shield-ordningen.

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyheder eller nyhedsbreve giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder og/eller nyhedsbreve til dig som abonnent.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra ministeriet. Hvis du afmelder dit abonnement, vil dine data blive slettet.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til at:

  • få indsigt i Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af dine oplysninger
  • gøre indsigelse mod Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af dine oplysninger
  • få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
  • modtage dine personoplysninger
  • få overført dine personoplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til en anden dataansvarlig

Du kan læse mere om dine rettigheder hos Datatilsynet.

Gå til Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K
Telefon: +45 61 98 40 00
Mail:

Udlændinge- og Integrationsministeriets databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Ministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne.

Udlændinge- og Integrationsministeriets databeskyttelsesrådgiver er Klaus Wind.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på [email protected] eller:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger hos EUR-Lex (nyt vindue)

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over ministeriets behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Klager kan sendes til eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Sidst opdateret 08/06 2018