Forside » Ministeriet » Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med udførelsen af Udlændinge- og Integrationsministeriets opgaver behandler ministeriets myndigheder oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til at:

  • få indsigt i Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af dine oplysninger
  • gøre indsigelse mod Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af dine oplysninger
  • få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
  • modtage dine personoplysninger
  • få overført dine personoplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til en anden dataansvarlig

Læs mere om dine rettigheder hos Datatilsynet (nyt vindue)

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs mere om reglerne for behandling af personoplysninger hos EUR-Lex (nyt vindue)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K
Telefon: +45 61 98 40 00
Mail:

Udlændinge- og Integrationsministeriets databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. Ministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne.

Udlændinge- og Integrationsministeriets databeskyttelsesrådgiver er Klaus Wind.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på [email protected] eller:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over ministeriets behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Klager kan sendes til eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Sidst opdateret 25/05 2018