Ministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet blev oprettet i forbindelse med regeringsskiftet 28. november 2016.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ressortansvaret for sager vedrørende:

  • udlændingeområdet, herunder sager vedrørende asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret, inklusive de til området hørende institutioner m.v.
  • integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsforløbet og integrationsprogrammet samt ydelser, der knyttes hertil, samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au-pair ordningen, jobkort, studietilladelser m.v. inklusive de til området hørende institutioner m.v.
  • integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og integrationsanalyser, inklusive de til området hørende institutioner m.v.
  • undervisning i dansk som andetsprog

Ministeren

Inger Støjberg er udlændinge- og integrationsminister.

Læs mere om ministeren

Organisation

Se oversigt over ministeriets organisation

Styrelser

Under ministeriet hører to styrelser: Udlændingestyrelsen (US) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Læs mere om Udlændingestyrelsen (US)

Læs mere om Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Gaver

Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern har en nul-gave-politik, der gælder alle medarbejdere og institutioner.

Alle gaver vil blive returneret eller bortgivet til en velgørende organisation.

Sidst opdateret 28.11.2016