Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk
Sidst opdateret 28.11.2016