Love og regler om integration

Her kan du finde links til de relevante love og regler om integration.

Integration af nyankomne udlændinge

Integrationsloven: LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017

Bekendtgørelse nr. 980 af 28. juni 2016 om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse nr. 628 af 19. juni 2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Danskuddannelse efter danskuddannelsesloven

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: LBK nr. 1128 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge: BEK nr. 781 af 29. juni 2011

Bekendtgørelse nr. 1095 af 14. september 2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

Integrationsgrunduddannelse

Lov om integrationsuddannelse: Lov nr. 623 af 8. juni 2016

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven: BEK nr. 1623 af 15/12/2016

Repatriering

Bekendtgørelse af repatrieringsloven: LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse: BEK nr. 829 af 19. juni 2017

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand: BEK nr. 416 af 28. april 2014

Lov om etnisk ligebehandling

Lov om etnisk ligebehandling: LBK nr. 438 af 16. maj 2012

Sidst opdateret 18/10 2017