Love og regler om integration

Her kan du finde links til de relevante love og regler om integration.

Integration af nyankomne udlændinge

Integrationsloven: LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017

Bekendtgørelse nr. 243 af 21. marts 2018 om boligplacering af flygtninge 

Bekendtgørelse nr. 628 af 19. juni 2012 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Danskuddannelse efter danskuddannelsesloven

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: LBK nr. 1128 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse nr. 981 af 28. juni 2016 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge: BEK nr. 781 af 29. juni 2011

Bekendtgørelse nr. 1095 af 14. september 2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

Integrationsgrunduddannelse

Lov om integrationsuddannelse: Lov nr. 623 af 8. juni 2016

Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven: BEK nr. 1623 af 15/12/2016

Repatriering

Bekendtgørelse af repatrieringsloven: LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse: BEK nr. 829 af 19. juni 2017

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand: BEK nr. 416 af 28. april 2014

Vejledning til repatrieringsloven henvender sig til de kommunale sagsbehandlere til brug for behandling af ansøgninger efter repatrieringsloven. Vejledningen er senest opdateret november 2017 og indeholder beskrivelse af de lovændringer af repatrieringsloven, der er gennemført i hhv. 2011, 2014 og 2017. Herudover indeholder den opdaterede vejledning uddybende beskrivelser af gældende ret samt fortolkningsbidrag på baggrund af konkrete sager og henvendelser til departementet fra kommuner, Dansk Flygtningehjælp og privatpersoner.

Vejledning til repatrieringsloven

Bilag 1: Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bilag 2: Uddrag af vejledning om regulering af satser

Bilag 3: Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse

Bilag 4: Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bilag 5: Notat om supplerende retningslinjer

Bilag 6: Notat om supplerende retningslinjer til fortolkning

Bilag 7: Notat om fortolkning af bestemmelsen i repatrieringslovens § 7, stk. 5

Bilag 8: Notat om fortolkningen af repatrieringslovens § 7, stk. 6

Bilag 9: Uddrag af udlændingeloven

Bilag 10: Uddrag af lov om social pension

Bilag 11: Uddrag af lov om aktiv socialpolitik

Bilag 12: Oversigt over bilaterale aftaler om social sikring

Bilag 13: Oplysningsskema til DFH

Lov om etnisk ligebehandling

Lov om etnisk ligebehandling: LBK nr. 438 af 16. maj 2012

Orienteringsskrivelser

Her kan du læse orienteringsskrivelse om lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

Brevet indeholder en orientering om ændringerne i integrationsloven og repatrieringsloven samt om ydelsesnedsættelse for forsørgere. Ændringerne trådte i kraft den 1. marts 2019. Nogle dele har en senere ikrafttrædelsestidspunkt.

Hent orienteringsskrivelse om ændringer af integrationsloven, repatrieringsloven og
lov om aktiv socialpolitik som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 140 i Folketinget
den 21. februar 2019 (pdf)

Sidst opdateret 30.04.2019