Forside » Love og regler » Love og regler om indrejse og ophold

Love og regler om indrejse og ophold

Her kan du finde links til de relevante love og regler om indrejse og ophold.

Opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsstatsborgere

Bekendtgørelse af udlændingeloven: LBK nr 1117 af 02/10/2017

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (Udlændingebekendtgørelsen): BEK nr 1197 af 26/09/2016

Studiebekendtgørelsen: BEK nr 1550 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om greencard-ordningens pointsystem: BEK nr 1549 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører: 
BEK nr 1512 af 23/12/2014

Gebyr for behandling af sager på opholdsområdet

Bekendtgørelse om gebyr for behandling af sager på opholdsområdet: BEK nr 1548 af 23/12/2014

Obligatorisk selvbetjeningsløsning

Bekendtgørelse om brug af obligatorisk selvbetjeningsløsning ved  indgivelse af ansøgning: BEK nr 1511 af 23/12/2014

Ophold for EU-borgere

EU-opholdsbekendtgørelsen: BEK nr 474 af 12/05/2011

Sidst opdateret 14.12.2017