Forside » Love og regler » Love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge

Love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge.

Orienteringsskrivelse om ændringer af danskuddannelsesloven

Lov nr. 705 af 8. juni 2017 indeholder en række ændringer til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love.

I forhold til lov om danskuddannelse drejer det sig om, at der den 1. juli 2017 træder regler i kraft, der bl.a. vedrører etablering af en erhvervsrettet begynderundervisning for alle kursister og mulighed for undervisning på tværs af de tre danskuddannelser, samtidig med at tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning afskaffes. Videre fastsættes der et maksimalt timeloft for kursister under integrationsprogrammet på gennemsnitligt 15 timers danskundervisning om ugen, der etableres et statsligt tilsyn med indplacering af udlændinge på dansk-uddannelserne, og kommunerne forpligtes til at indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelsesopgaven. Herudover indføres et depositum på 1.250 kr. for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.

Hent orienteringsskrivelse om lov nr. 705 af 8. juni 2017 om ændring af danskuddannelsesloven og integrationsloven

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (LOV nr. 705 af 08/06/2017)

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 901 af 29/06/2017)

Sidst opdateret 05/07 2017