Forside » Love og regler » Love og regler om byfornyelse

Love og regler om byfornyelse

Her kan du finde links til love og regler om byfornyelse.

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Ikrafttrædelse 1. juli 2016.

LOV nr. 663 af 08/06/2016

Byfornyelsesloven

LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Ændringer til forskriften:

BEK nr. 813 af 23/06/2016
(Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder efter lov om byfornyelse og udvikling af byer)

BEK nr. 812 af 23/06/2016
(Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer)

BEK nr. 811 af 23/06/2016
(Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer)

BEK nr. 810 af 23/06/2016
(Bekendtgørelse om udvælgelseskriterier for reservation af støtte til områdefornyelse og fastsættelse af ansøgningsfrist)

BEK nr. 1102 af 10/08/2016
(Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet)

Alle bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger m.v. til forskriften

Sidst opdateret 18/10 2016