Kontakt

Kontaktinformationer for ministeriet og de tilhørende styrelser.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Telefon: 61 98 40 00

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9-16, fredag 9-15.

E-mail: [email protected]

CVR-nr.: 36 97 71 91

EAN-nr.: 5798 000080188 (UIM Drift)  og 5798 000080195 (UIM Tilskud/Puljer).

Ministeriet er lukket på helligdage, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, dagene mellem jul og nytår samt mandag til onsdag før påske.

Indfødsretskontoret

Telefon: 72 26 87 00

Indfødsretskontoret kan kontaktes

Mandag 9.00-11.00
Tirsdag 9.00-11.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00-11.00
Fredag 9.00-11.00

Ved spørgsmål vedrørende bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab samt erklæring om dansk statsborgerskab kan Indfødsretskontoret alene kontaktes telefonisk mandag og torsdag kl. 9-11.

Bemærk: Telefonvagten i Indfødsretskontoret er lukket 16. maj 2019 grundet internt arrangement.

Indfødsretskontorets telefonvejledning er et supplement til vejledningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Indfødsretskontoret kan ikke rådgive om, hvad en ansøger skal gøre for at opfylde betingelserne for statsborgerskab. men alene vejlede om reglerne om statsborgerskab og om sagens behandling i kontoret og Folketinget.

Bemærk venligst, at der skal indsendes en skriftlig fuldmagt til Indfødsretskontoret, hvis andre end ansøgeren selv skal kunne få oplysninger om en konkret sag.

Hent fuldmagt til brug for videregivelse af personlige oplysninger (pdf)

Hent fuldmagt til brug for partsrepræsentation (pdf)

Spørgsmål af teknisk karakter vedrørende det digitale ansøgningsskema kan ikke besvares telefonisk. Disse spørgsmål skal rettes til Indfødsretskontoret på [email protected].

Læs om reglerne for statsborgerskab

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Njalsgade 72A
2300 København S

Telefon: 72 14 20 00

CVR-nr.: 36 99 74 27

EAN-nr.: 5798 000080201

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53
2100 København Ø

Telefon: 35 36 66 00

CVR-nr.: 77 94 04 13

EAN-nr.: 5798 000416574

Se øvrige kontaktmuligheder, åbningstider i Borgerservice mv. på nyidanmark.dk (nyt vindue)

The Danish Immigration Service

Ryesgade 53
2100 København Ø

Phone number: 35 36 66 00

CVR number:  77940413

EAN number:  5798000416574

Find more information about contact, opening hours in Citizen Service etc. at newtodenmark.dk (new window)

Sidst opdateret 07.05.2019