Publikationer

2016 Danskundervisning og prøver for udlændinge, Integration

Analyse af danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Byfornyelsesstøtte til udlejningsejendomme

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Strategisk byfornyelse

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Beboernes byhaver

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

14 nye byhaver - et inspirationskatalog

2016 Almene boliger, Bolig

Guide til brug af Almen2tal

2016 Indrejse og ophold, Integration, Tal og statistik

International Migration - Denmark

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Inspirationskatalog til udvikling af multihuse

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Kortlægning af tomme offentlige ejendomme

2016 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Vejledning om modultestning

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Vejledning om områdefornyelse

2016 Ekstremisme og radikalisering

Mentorindsats, forældrecoaching og pårørendenetværk

2016 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2015

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Bytopia - små verdener, store ideer

2016 Integration

Vejen til arbejdsmarkedet

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Sammen skaber vi udvikling

2016 By- og områdefornyelse, Integration

Byg dem op

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Deleby

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Fire byer på jagt efter nye fællesskaber

2016 Bolig

Startboligordningen

2016 Bolig, By- og områdefornyelse

Midlertidighed som byudviklingsstrategi

2016 Æresrelaterede konflikter

Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

2016 Æresrelaterede konflikter

Information om genopdragelsesrejser

2015 By- og områdefornyelse, Integration

Hotspot - slutevaluering af hotspotpuljen

2015 By- og områdefornyelse, Integration

Håndbog - den danske hotspotmodel

2015 Bolig, By- og områdefornyelse

Samskabelse i by- og områdefornyelsen

2015 Bolig, By- og områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

2015 Integration, Indrejse og ophold

Internationale studerende i Danmark

2015 Integration, Tal og statistik

Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark

2015 Indrejse og ophold, Tal og statistik

International Migration - Denmark

2015 Bolig, By- og områdefornyelse

Hovedgaden og bygningsfornyelse

2015 Bolig, By- og områdefornyelse

Inspiration til udvikling af danske købstæder

2015 Bolig, By- og områdefornyelse

Nye billeder på provinsbyerne

2015 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2014

2015 Bolig, By- og områdefornyelse

Ny anvendelse af tomme grunde

2014 Bolig, By- og områdefornyelse

Områdefornyelsen fortæller

2014 Almene boliger, Bolig

Den almene boligsektors egenkontrol

2014 Bolig, Almene boliger

Den almene boligsektors effektivisering

2014 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

2014 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne

2014 Integration

Fakta om Danmark

2014 Bolig, By- og områdefornyelse

Ældre som aktive deltagere i lokalsamfundet

2014 Bolig, By- og områdefornyelse

Ildsjæle i områdefornyelsen

2014 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

2014 Almene boliger, Bolig

En mere effektiv drift af almene boliger

2014 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2013

2014 Integration

Skole-hjemsarbejde i praksis

2013 Æresrelaterede konflikter

National strategy against honour-related conflicts

2013 Integration

Traumeundersøgelse

2013 By- og områdefornyelse, Bolig

Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

2013 Bolig, By- og områdefornyelse

Børn og unge udvikler små bysamfund

2013 Bolig, By- og områdefornyelse

Byfornyelsesatlas DK2

2013 By- og områdefornyelse

Udvikling af landsbyer - en værktøjskasse

2013 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2012

2013 Bolig, By- og områdefornyelse

Udvikling af landsbyer

2013 By- og områdefornyelse, Bolig

Udsatte boligområder - værktøjskasse

2013 Æresrelaterede konflikter

Et spørgsmål om ære

2012 Æresrelaterede konflikter, Integration

Regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser

2012 Æresrelaterede konflikter

National strategi mod æresrelaterede konflikter

2012 Bolig, By- og områdefornyelse

66 nyere byrum - et inspirationskatalog

2012 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2011

2011 UIBM

Lokale strategier

2011 Bolig, By- og områdefornyelse

Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning

2011 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Demokrati og aktivt medborgerskab på sprogskoler

2011 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

2011 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2010

2010 Bolig, By- og områdefornyelse

Samarbejde med virksomheder - i områdeindsatser

2010 Bolig, By- og områdefornyelse

Private investeringer i områdeindsatser

2010 Bolig, By- og områdefornyelse

Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger

2010 Bolig, By- og områdefornyelse

Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme

2010 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2009

2010 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Indvandrerkvinder i danskuddannelsen

2009 Bolig, By- og områdefornyelse

Sammen står vi stærkere

2009 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2008

2008 Danskundervisning og prøver for udlændinge

At kunne give nogen en chance

2008 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Den gode praktik

2008 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Dansk udtale - en undervisningsvejledning

2008 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Den fælles europæiske referenceramme for sprog

2008 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Delt modultest

2008 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Det gælder om at rydde sten af vejen

2008 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2007

2008 By- og områdefornyelse, Bolig

Borgerne på banen

2007 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2006

2007 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Undervisning i kultur- og samfundsforhold (hverdagsliv)

2007 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Undervisning i kultur- og samfundsforhold (arbejde)

2007 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Undervisning i kultur- og samfundsforhold (uddannelse)

2007 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Undervisning i kultur- og samfundsforhold (medborgerskab)

2007 Danskundervisning og prøver for udlændinge

På vej med sproget

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Visitation

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

It i andetsprogsundervisningen

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

På vej mod effektiv udtaleundervisning

2006 Bolig, By- og områdefornyelse, Integration

Ressourcebaseret udvikling af lokalområder

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Læge-dansk

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Undervisningsvejledning

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Den individuelle læringsplan

2006 Bolig, By- og områdefornyelse

Information om genhusning ved byfornyelse

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Den teamorganiserede undervisning

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest

2006 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2005

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

2006 Danskundervisning og prøver for udlændinge

At blive en del af en arbejdsplads

2006 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2004

2006 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2003

2006 Indrejse og ophold, SIRI, UIBM, US, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2002

2006 Indrejse og ophold, SIRI, US, UIBM, Tal og statistik

Tal og fakta på udlændingeområdet 2001

Viser 1-181 af 181. Per side 10 20 30 Vis alle
1
Sidst opdateret 19/04 2016