Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Evalueringen af National strategi mod æresrelaterede konflikter
16/01 2018
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i 2016-2017 evalueret den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter for perioden 2012-2015.
Den nationale sanktionsliste udvides
11/01 2018
Endnu en person er i dag blevet sat på den nationale sanktionsliste over hadprædikanter, der bliver nægtet adgang til Danmark.
Forskning i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
08/01 2018
Styrelsen for International Rekruttering og Integration yder støtte til et forskningprojekt om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Opfølgning på Paposhvili-dommen
06/01 2018
Opfølgning på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen om Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016.
Flere nyheder