Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Flere udlændinge får nu hjælp til frivillig hjemrejse
16/11 2018
Regeringen har fokus på at hjælpe flygtninge og indvandrere, der frivilligt ønsker at vende tilbage til deres hjemland. Derfor får tre projekter nu samlet 2,6 mio. kr. til at øge vejledningen af udlændinge om deres muligheder for at modtage økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse.
Civilsamfundet skal bidrage til at integrere flygtninge
15/11 2018
Frivillige foreninger, ngo’er og virksomheder spiller en vigtig rolle i at fremme integrationsindsatsen. Derfor modtager fem projekter nu samlet 2,3 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye ideer og metoder, der kan bidrage til en bedre integration for flygtninge og familiesammenførte.
Færre får integrationsydelse
14/11 2018
Antallet af personer, der modtager integrationsydelse, er faldet med 38 pct. siden 2016.
SIRI’s årlige lærerkonference 2018: Kvalitet i den beskæftigelsesrettede danskuddannelse
06/11 2018
Lærerkonferencen handler i 2018 om kvalitet i den beskæftigelsesrettede danskuddannelse og fokuserer på en danskuddannelse under forandring; med ændrede krav til undervisningen og rammerne for undervisningen, med mere beskæftigelsesretning og øget krav til samarbejde med erhvervsliv og kommuner.
Flere nyheder