Eksterne enheder

Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) er et råd, hvis sekretariatsbetjening ligger hos Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere

Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan.

Læs mere

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan.

Læs mere

Regeringen.dk

Regeringen.dk er regeringens hjemmeside, hvor regeringen forklarer sin politik.

Læs mere

Nyidanmark.dk

Udlændingeportalen nyidanmark.dk er en sammenhængende brugerorienteret digital indgang til udlændingeområdet.

Læs mere

Integrationsbarometer.dk

Integrationsbarometer.dk giver et samlet overblik over udviklingen på integrationsområdet fordelt på kommuner og gør det muligt at følge op på udviklingen.

Læs mere

Integrationsviden.dk

Vidensportalen integrationsviden giver et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet.

Læs mere

Sammenomintegration.dk

Sammen om integration er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på et topmøde om integration på Marienborg i september 2015.

Læs mere

Sidst opdateret 27.02.2019