Q & A vedrørende no deal-scenariet

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende dine rettigheder i tilfælde af et 'no deal'-scenarie.

Nedenstående svar er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

1) Jeg har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Hvilken status har jeg efter Brexit den 29. marts 2019? Skal jeg søge om en ny tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i tilfælde af et no deal-scenarie?

Hvis du som britisk statsborger har lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne på tidspunktet for Storbritanniens udtræden den 29. marts 2019, vil du i første omgang ikke skulle foretage dig noget. Du vil fortsat have ret til ophold i Danmark efter den 29. marts 2019 i den midlertidige overgangsordning. Hvis du har opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne, bør du som herboende britisk statsborger sikre dig bevis herfor.*

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

2) Kan jeg blive i Danmark, hvis jeg ikke opnået tidsubegrænset opholdstilladelse før den 29. marts 2019?

Ja. Hvis du som britisk statsborger har lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne den 29. marts 2019, vil du have ret til fortsat ophold i Danmark i den midlertidige overgangsordning.*

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

3) Skal jeg opfylde nye kriterier for at blive boende i Danmark?

Nej. Hvis du som britisk statsborger har lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne den 29. marts 2019, vil du ikke skulle opfylde nye kriterier for fortsat ophold i den midlertidige overgangsordning.*

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

4) Skal jeg fremvise særlige dokumenter for at blive boende i Danmark?

Nej. Du skal ikke fremvise særlige dokumenter for at blive boende i Danmark. Såfremt du som herboende britisk statsborger imidlertid ikke allerede har et EU-registreringsbevis (udstedes til unionsborgere) eller ikke har søgt herom, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke allerede har et opholdskort (udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller ikke har søgt herom, opfordres du til at gøre dette hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019. Dette vil gøre det nemmere for dig at vise, at du har en opholdsret i Danmark. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark pr. den 29. marts 2019. Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives aktuelt til Statsforvaltningen.*

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

5) Kan min ægtefælle komme til Danmark efter Brexit?

Herboende britiske statsborgere vil i den midlertidige overgangsperiode vil fortsat kunne blive familiesammenført med deres familiemedlemmer efter de lempelige regler, som gælder for unionsborgere i dag. Det gælder dog kun, hvis familielivet eksisterede i overensstemmelse med reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen forud for den 29. marts 2019.*

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

6) Jeg bor i Danmark med min ægtefælle. Vi planlægger at få et barn sammen. Hvis vi først får et barn efter Brexit, kan mit kommende barn da få lov til at opholde sig i Danmark sammen med os?

Børn og adoptivbørn, som er født eller adopteret efter den 29. marts 2019, foreslås omfattet af den midlertidige overgangsordning. En sådan løsning beskytter de britiske statsborgere og deres familier, som allerede har etableret et liv i Danmark, når Storbritannien udtræder af EU.*

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

7) Vil jeg fortsat kunne tage ophold og søge arbejde i andre EU lande?

Den fri bevægelighed ophører for britiske statsborgere den 29. marts 2019. Retten til at søge arbejde og tage ophold i andre EU-medlemsstater vil afhænge af reglerne i disse lande.*

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

8) Jeg er britisk statsborger og har opholdstilladelse i Danmark. Skal jeg bruge visum for at rejse i EU efter den 29. marts 2019?

Et forslag til ændring af visumforordningen, som skal sikre visumfrihed for britiske statsborgere forhandles aktuelt i Rådet. Vedtages forslaget, skal du ikke have visum for at rejse i EU efter Storbritanniens udtræden.

Her kan du læse de 7 ting, som EU-Kommissionen anfører, at du bør være opmærksom på, når du rejser mellem Storbritannien og EU i et no deal-scenarie (nyt vindue) *

*Svaret er givet under forudsætning af, at der i Folketinget er flertal for regeringens lovforslag om en midlertidig overgangsordning, og at forslaget vedtages.

9) På tidspunktet for Storbritanniens udtræden har jeg opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne (5 år), men bliver ikke dansk statsborger inden den 29. marts 2019. Skal jeg opfylde andre betingelser for kunne blive dansk statsborger efter den 29. marts 2019. Skal jeg fx som britisk statsborger bestå dansk-prøve m.v. for at opnå dansk statsborgerskab?

De gældende retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets-meddelelse, der fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation, skal som udgangspunkt opfyldes af alle ansøgere, uanset nationalitet.

Det bemærkes i øvrigt, at en ansøger, der optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, skal opfylde de krav, der er beskrevet i de til enhver tid gældende retningslinjer.

Læs mere om dansk statsborgerskab

10) Jeg har søgt om dobbelt statsborgerskab, men min ansøgning er stadig under behandling. Kan britiske statsborgere få fortrinsret, da ansøgningerne ikke vil blive behandlet før den 29. marts 2019?

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler ansøgninger om dansk indfødsret i den rækkefølge, som ansøgningerne modtages. Der vil ikke blive etableret en særlig ordning, fx en fast-track ordning for britiske statsborgere i forbindelse med Brexit.

Sidst opdateret 24.01.2019