Forside » Brexit » Hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale

Hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale

Hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale i tide, udtræder Storbritannien af EU den 29. marts 2019 uden nogen aftale med EU (no deal-scenariet).

Brexit-to-stykker-690x400.png

Hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, betragtes du som britisk statsborger som tredjelandsstatsborger. Reglerne for at flytte til Danmark vil som udgangspunkt afhænge af de nationale regler for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere. Det indgår selvfølgelig i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der er kommet til Danmark før Storbritanniens udtræden, er kommet hertil som EU-borgere.

Hvis der ikke opnås enighed mellem EU og Storbritannien om udtrædelsesaftalen, vil dine rettigheder som udgangspunkt afhænge af dansk ret. Det er en høj prioritet for regeringen at sikre, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, skal behandles ordentligt – uanset hvordan forhandlingerne udvikler sig. Regeringens konkrete stillingtagen til, hvordan dine rettigheder som britisk statsborger i Danmark vil blive sikret, hvis ikke der opnås enighed om en udtrædelsesaftale, afventer udfaldet af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at oplyse, hvilke konkrete rettigheder herboende britiske statsborgere vil have efter den 29. marts 2019.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 27.10.2018