Hvad betyder Brexit for dig som herboende britisk statsborger?

Storbritanniens beslutning om at forlade EU skaber generelt stor usikkerhed om fremtiden for alle parter. Udsigten til et muligt no deal-scenarie giver samtidig anledning til bekymring for herboende britiske statsborgere.

Brexit-puslespil-690x400.png

Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019.

Danmark arbejder sammen med resten af EU’s medlemsstater for at få en udtrædelsesaftale på plads med Storbritannien. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der inden Brexit er lovligt bosat i EU i medfør af reglerne om fri bevægelighed, fortsat kan opholde sig i EU efter den 29. marts 2019 på vilkår, der overordnet svarer til dem, de har i dag.

Det er dog vigtigt at understrege, at der endnu ikke er enighed om alle dele af udtrædelsesaftalen. For at udtrædelsesaftalen kan træde i kraft og få virkning, når Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019, skal der opnås enighed mellem EU og Storbritannien om alle dele af udtrædelsesaftalen. Hvis der ikke opnås enighed om aftalen i sin helhed, træder bestemmelserne vedrørende britiske statsborgere i Danmark og resten af EU ikke i kraft.

Den danske regering afventer fortsat udfaldet af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om udtrædelsesaftalen.

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Hvis du har spørgsmål om dansk statsborgerskab, kan du kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected]

Læs mere om reglerne for at få dansk statsborgerskab

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold efter de gældende EU-regler om fri bevægelighed, kan du kontakte Statsforvaltningen på [email protected].

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Statsforvaltningen (nyt vindue)

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på [email protected]

Læs mere om Brexit hos Udenrigsministeriet (nyt vindue)

Hvis EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale

Hvis der opnås enighed om udtrædelsesaftalen, vil herboende britiske statsborgere, som har benyttet retten til fri bevægelighed, og deres familiemedlemmer have mulighed for fortsat ophold på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag. Britiske statsborgere med lovligt ophold i Danmark i 5 år i træk vil i medfør af udtrædelsesaftalen – sådan som den foreligger nu – kunne søge om permanent opholdstilladelse i Danmark. Udkastet til udtrædelsesaftalen lægger også op til, at britiske statsborgere med lovligt ophold i mindre end 5 år i Danmark vil kunne søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, når de har haft lovligt ophold i 5 år.

Læs mere om, hvad der sker, hvis EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale

Hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale

Hvis der ikke opnås enighed mellem EU og Storbritannien om udtrædelsesaftalen, vil dine rettigheder som udgangspunkt afhænge af dansk ret. Regeringens konkrete stillingtagen til, hvordan dine rettigheder som britisk statsborger i Danmark vil blive sikret, hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, afventer udfaldet af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at oplyse noget konkret om, hvilke rettigheder herboende britiske statsborgere vil have efter Storbritanniens udtræden af EU den 29. marts 2019.

Læs mere om, hvad der sker, hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale

Sidst opdateret 30.10.2018