Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Tidligere danske statsborgere » Tidligere danske statsborgere, der opfylder visse bopælsbetingelser

Tidligere danske statsborgere, der opfylder visse bopælsbetingelser

Man kan få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis man:

  • fik dansk statsborgerskab ved fødslen,
  • har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland) indtil det fyldte 18. år, og
  • har haft fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis man har haft bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år, ligestilles dette med bopæl her i riget.

Kravet om ophold i riget betyder, at der skal være tale om uafbrudt ophold de sidste to år. Kortere opholdsafbrydelser i form af ferier og lignende udelukker ikke, at man kan få dansk indfødsret ved erklæring.

Man kan også få dansk indfødsret igen ved erklæring, hvis man:

  • efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island), og
  • har bopæl i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland).

Erklæringen kan afgives i umiddelbar forlængelse af, at man har fået bopæl i riget. Man anses for at have bopæl i riget, når det er registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Hent skema til erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark (pdf)

Bemærk at der i Danmark ikke længere stilles der krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab. Det betyder, at hvis man bliver dansk statsborger igen, bevarer man sit nuværende udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab. Det kræver dog, at det land, man hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har nemlig ikke bindende virkning for andre landes regler om statsborgerskab.

Den erklærendes børn

Hvis man får dansk statsborgerskab igen ved at afgive erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, omfatter det som hovedregel også ens børn, forudsat at man har del i forældremyndigheden, den anden forælder har givet sit samtykke, barnet er ugift og barnet er under 18 år. For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Bemærk at dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret skal indhentes og vedlægges erklæringen. Man kan godt angive, at ens børn ikke skal være omfattet.

Bemærk at slægtskabet til de omfattede børn skal dokumenteres. Dette kan efter omstændighederne kræve medvirken i en DNA-undersøgelse eller originale apostillepåtegnede eller legaliserede fødselsattester.

Læs mere om dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelser

Læs mere om behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Sidst opdateret 14.05.2019