Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Statsløse født i Danmark » Personer over 21 år, som er født statsløse i Danmark, herunder personer som er blevet fejlbehandlet eller fejlvejledt om deres rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed

Personer over 21 år, som er født statsløse i Danmark, herunder personer som er blevet fejlbehandlet eller fejlvejledt om deres rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed

Personer født statsløse i Danmark, som indgiver ansøgning efter det fyldte 21. år, har som udgangspunkt ikke længere mulighed for at erhverve dansk statsborgerskab i henhold til FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.

For nærmere oplysninger om erhvervelse af dansk statsborgerskab for personer, der ikke er omfattet af de nævnte konventioner, se under Udenlandske statsborgere.

Personer, der er født statsløse i Danmark, som

  1. tidligere inden det fyldte 21. år har indgivet ansøgning om dansk statsborgerskab, og som måtte have fået en forkert behandling, eller
  2. inden det fyldte 21. år måtte have modtaget forkert vejledning om deres rettigheder i henhold til FN's Børnekonvention eller FN's konvention om begrænsning af statsløshed,

vil efter ansøgning blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at skulle opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab. Det er dog en forudsætning, at de pågældende på tidspunktet for den forkerte behandling eller den forkerte vejledning opfyldte de betingelser, der efter konventionerne kunne kræves opfyldt.

Læs her mere om behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab fra personer over 21 år, der er født statsløse i Danmark, herunder personer som er blevet fejlbehandlet eller fejlvejledt om deres rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.

For nærmere oplysninger om de betingelser, der stilles over for personer født statsløse i Danmark, som er omfattet af FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed, klik på:

Personer født statsløse i Danmark, som er under 18 år på ansøgningstidspunktet

eller

Personer født statsløse i Danmark, som indgiver ansøgning fra det fyldte 18. år og inden det fyldte 21. år.

Sidst opdateret 17/03 2016
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark