Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Statsløse født i Danmark » Personer født statsløse i Danmark, som er under 18 år på ansøgningstidspunktet

Personer født statsløse i Danmark, som er under 18 år på ansøgningstidspunktet

I overensstemmelse med FN’s Børnekonvention kan ansøgere, der er født statsløse i Danmark, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab. Det er dog en betingelse, at ansøgningen om dansk statsborgerskab indgives inden det fyldte 18. år, og at ansøgeren har bopæl her i landet.

De særlige regler om dansk statsborgerskab for ansøgere omfattet af FN’s Børnekonvention fremgår af cirkulæreskrivelsens § 17 og § 27.

Personer, der er født statsløse i Danmark, skal anvende er særligt skema ved ansøgning om dansk statsborgerskab. Ansøgningsskemaet skal indsendes direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet og således ikke indgives til politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren bor.

Find ansøgningsskemaer

Ved indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab for ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, betales ikke gebyr.

Sidst opdateret 28/11 2016
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark