Statsløse født i Danmark

Danmark har tiltrådt FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder (FN’s Børnekonvention) og FN’s konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed. I overensstemmelse med disse konventioner kan personer, der er født statsløse i Danmark, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab. Der stilles dog visse betingelser for personer omfattet af de nævnte konventioner.

For nærmere oplysninger om de betingelser, der stilles over for personer født statsløse i Danmark, som er under 18 år på ansøgningstidspunktet, klik på linket Personer født statsløse i Danmark, som er under 18 år på ansøgningstidspunktet.

For nærmere oplysninger om de betingelser, der stilles over for personer født statsløse i Danmark, som indgiver ansøgning fra det fyldte 18. år og inden det fyldte 21. år, klik på linket Personer født statsløse i Danmark, som indgiver ansøgning fra det fyldte 18. år og inden det fyldte 21. år.

For nærmere oplysninger om de betingelser, der stilles over for personer født statsløse i Danmark, som indgiver ansøgning efter det fyldte 21. år, herunder personer, som er blevet fejlvejledt om deres rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention eller FN’s konvention om begrænsning af statsløshed, klik på linket Personer født statsløse i Danmark, som indgiver ansøgning efter det fyldte 21. år, herunder personer som er blevet fejlbehandlet eller fejlvejledt.

Sidst opdateret 03.12.2015
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark