Nordiske statsborgere over 18 år

Man kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, hvis man er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, og man er blevet det på anden måde end ved naturalisation. Man skal derudover:

  • være fyldt 18 år
  • have haft fast bopæl her i landet i de sidste syv år
  • ikke i løbet af denne periode være idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf

Man har fået statsborgerskab på anden måde end ved naturalisation, hvis man har fået statsborgerskabet via en forælder ved fødslen, ved forældrenes efterfølgende indgåelse af ægteskab eller ved adoption.

Ved beregning af bopælsperioden lægges der i første omgang vægt på oplysningerne i CPR-registret. Der tages dog udgangspunkt i den faktiske indrejsedato. Almindelige ferierejser og lignende er ikke til hinder for at få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Den erklærendes børn

Hvis man får dansk statsborgerskab ved at afgive erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, omfatter det som hovedregel også ens børn, forudsat at man har del i forældremyndigheden, den anden forælder har givet sit samtykke, barnet er ugift og barnet er under 18 år. For adoptivbørn er det en yderligere betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret. Bemærk at dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret skal indhentes og vedlægges erklæringen. Man kan godt angive, at ens børn ikke skal omfattes.

Bemærk at slægtskabet til de omfattede børn skal dokumenteres. Dette kan efter omstændighederne kræve medvirken i en DNA-undersøgelse eller originale apostillepåtegnede eller legaliserede fødselsattester.

Læs mere om dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelse

Læs mere om behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Hent skema til erklæring om erhvervelse af dansk statsborgerskab for nordiske statsborgere over 18 år (pdf)

Sidst opdateret 14.05.2019