Indgivelse af ansøgningen

Man skal normalt ansøge digitalt om dansk statsborgerskab.

Når man ansøger om dansk statsborgerskab eller om genoptagelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab, er det som udgangspunkt obligatorisk at ansøge digitalt, hvis man

 • er over 18 år
 • ikke er født statsløs i Danmark
 • ikke er født af en dansk far og en udenlandsk mor uden for ægteskab efter den 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014

Gå til digital ansøgning om dansk statsborgerskab (kræver NemID)

Hvis man er i tvivl om, hvordan den digitale selvbetjeningsløsning skal bruges, eller hvis der opstår tekniske problemer, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet kontaktes på [email protected]. Man kan ikke forvente at få svar på tekniske spørgsmål ved at ringe til ministeriet.

Ansøgere, som ikke skal ansøge digitalt

Visse persongrupper skal ikke ansøge digitalt, men skal i stedet benytte et papirbaseret ansøgningsskema.

Personer under 18, som søger som hovedpersoner: Børn skal ansøge på et særligt papirbaseret ansøgningsskema.

Læs mere om reglerne for børn

Statsløse født i Danmark: Statsløse født i Danmark skal ansøge på et særligt papirbaseret ansøgningsskema.

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark

Følgende grupper skal bruge det papirbaserede ansøgningsskema til voksne:

 • personer født af en dansk far og en udenlandsk mor uden for ægteskab efter den 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014, og som er fyldt 18 år
 • personer, som bor i udlandet og ikke har et NemID (ansøgningen skal indgives på den danske repræsentation i ansøgerens bopælsland)
 • personer, som er repræsenteret af en partsrepræsentant (fx en advokat)
 • personer, som på grund af særlige forhold (fx tekniske eller helbredsmæssige forhold) er undtaget fra kravet om digital selvbetjening

Hent skema til ansøgning om dansk statsborgerskab (pdf)

Nødvendige information og dokumenter

Alle nødvendige felter i ansøgningen skal være udfyldt, og ansøgningen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • kopi af pas (kun siden med pasbillede og oplysninger om ansøgeren)
 • kopi af tidsubegrænset opholdstilladelse
 • kopi af prøve- eller eksamensbevis som dokumentation for danskkundskaber
 • kopi af bevis for bestået indfødsretsprøve
 • eventuel lægelig dokumentation, hvis ansøgeren af helbredsmæssige grunde ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber, bestået indfødsretsprøve og/eller selvforsørgelse. Der findes ikke på nuværende tidspunkt en standardlægeerklæring til brug for behandlingen af indfødsretssager
 • dokumentation for forældremyndighed, hvis et barn under 18 er omfattet af ansøgningen som biperson. Hvis ansøgeren er gift med barnets/børnenes anden forælder, behøver man ikke vedlægge dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet.

Hvis man ikke indgiver den digitale ansøgning med det samme, gemmer ansøgningsløsningen de indtastede oplysninger i op til 30 dage. Man kan altså gå i gang med at udfylde ansøgningen, selv om man ikke har alle de nødvendige dokumenter ved hånden. Man modtager en besked via digital post, når ansøgningen er modtaget hos ministeriet.

Afvisning af en ansøgning

Hvis man ikke indgiver ansøgningen digitalt, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet afvise den. Det betyder, at ministeriet ikke vil behandle ansøgningen, og at man skal søge igen. Inden ministeriet afviser ansøgningen, vil ministeriet dog kontakte ansøgeren og vejlede om, hvordan man indgiver ansøgningen korrekt.

Gebyr

Når man ansøger om dansk statsborgerskab, skal man betale et gebyr på 3.800 kr. Gebyret betales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med, at man indgiver ansøgningen.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis ansøgningen behandles, og man får et afslag. Gebyret bliver dog tilbagebetalt, hvis ministeriet afviser at behandle ansøgningen.

Hvis ansøgningen indgives på en dansk repræsentation i ansøgerens bopælsland, betales gebyret til den pågældende repræsentation. Hvis ansøgeren har bopæl på Færøerne eller i Grønland, betales gebyret til politiet.

Der skal kun betales gebyr én gang. Det betyder, at der ikke skal betales gebyr igen ved eventuelle anmodninger om genoptagelse af en ansøgning.

Bemærk, at reglerne vedrørende gebyr er anderledes for børn.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark

Sidst opdateret 16.01.2019
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark