Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Børn » Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning

Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning

Børn skal søge sammen med forældre

Et barn kan som udgangspunkt kun blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som biperson – det vil sige sammen med ét af barnets forældre.

Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som bipersoner.

Børn som søger selv

Et barn kan dog blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson – det vil sige alene – hvis barnet ikke har mulighed for at blive optaget på et lovforslag som biperson til én af forældrene.

Herudover findes der særlige regler for visse grupper af børn, der kan blive danske statsborgere ved optagelse som hovedpersoner på et lovforslag om indfødsrets meddeles. Dette gælder bl.a. visse adoptivbørn.

Det er en generel betingelse, at et barn kun kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse og dermed være omfattet af de særlige betingelser, der gælder for børn, hvis barnet er under 18 år på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse. Dette er uafhængigt af, om barnet optages som hovedperson eller biperson på lovforslaget. Der gælder dog særlige regler for personer født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far. Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som hovedpersoner.

Sidst opdateret 17.03.2016
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark