Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Børn » Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som bipersoner

Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som bipersoner

Et barn kan få dansk statsborgerskab sammen med en forælder (som biperson), hvis:

  • Barnet er ugift,
  • Barnet er under 18 år,
  • Barnet bor i Danmark,
  • Barnet ikke er sigtet for eller har begået kriminalitet, der i medfør af cirkulæreskrivelsens § 19 udelukker statsborgerskab eller giver karenstid,
  • Den forælder, som barnet optages på lovforslag sammen med, har del i forældremyndigheden over barnet,
  • Den anden forælder (hvis vedkommende har del i forældremyndigheden) har givet sit samtykke.

For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.

Det bemærkes, at fx børn født statsløse i Danmark har mulighed for selvstændigt at søge om dansk statsborgerskab. For nærmere oplysninger, klik på linket Statsløse født i Danmark.

Et barn, der ønskes medtaget som biperson, skal anføres på den pågældende forælders ansøgning om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation). Der betales ikke gebyr for bipersoner.

Har forældrene fælles forældremyndighed over barnet, skal begge forældre skrive under på, at barnet kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Sidst opdateret 14.12.2016
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark