Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Bipersoner – børn af ansøgere om statsborgerskab

Bipersoner – børn af ansøgere om statsborgerskab

Hvis en ansøger ønsker et eller flere børn omfattet af ansøgningen, betegnes disse tilknyttede børn som 'bipersoner' til ansøgningen.

Der gælder særlige regler for bipersoner, som skal være opfyldt, hvis bipersonen skal få dansk statsborgerskab sammen med sin forælder.

En biperson kan få dansk statsborgerskab sammen med sin forælder (ansøgeren), hvis

  • barnet er ugift
  • barnet er under 18 år
  • barnet har lovligt ophold og bor i Danmark
  • barnet ikke er sigtet for eller har begået kriminalitet, der under reglerne om statsborgerskab ved naturalisation ville medføre permanent udelukkelse eller tidsbestemt karens,
  • forælderen (ansøgeren) har del i forældremyndigheden over barnet, og
  • den anden forælder (hvis vedkommende har del i forældremyndigheden) har givet sit samtykke.

For adoptivbørn er det herudover en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.

Det bemærkes, at ovennævnte krav som udgangspunkt skal være opfyldt frem til tidspunktet for ikrafttrædelsen af det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som bipersonen og forælderen (ansøgeren) er optaget på.

Det betyder for eksempel, at bipersonen ikke kan få dansk statsborgerskab sammen med forælderen (ansøgeren), hvis barnets opholdstilladelse ikke er gyldig frem til tidspunktet for lovens ikrafttrædelse.

Såfremt man har spørgsmål vedrørende sit barns opholdstilladelse eller opholdsgrundlag, kan man kontakte Udlændingestyrelsen eller Statsforvaltningen (EU-borgere).

Hvis man ønsker at få sit barn/sine børn omfattet af sin egen ansøgning om statsborgerskab efter, at ansøgningen er indgivet til Udlændinge- og Integrationsministeriet, skal man udfylde ansøgningsblanketten til bipersoner.

Hent ansøgningsblanket til børn (bipersoner) (Word)

Det gælder også, hvis man allerede har fået besked fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at man forventes optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, og

  • man efterfølgende har fået et barn/børn
  • man har et barn/børn, der efterfølgende har fået bopæl i Danmark
  • man efterfølgende har fået del i forældremyndigheden over et barn/børn og nu ønsker barnet/børnene omfattet af sin ansøgning om dansk statsborgerskab

Bemærk, at børn, der er født statsløse i Danmark, har mulighed for at søge om dansk statsborgerskab selvstændigt, dvs. ikke som bipersoner, men som almindelige ansøgere.

Læs mere om statsløse født i Danmark

Sidst opdateret 10/07 2018
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark