Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Særligt til ansøgere, der har fået afslag som følge af manglende Prøve i Dansk 3

Særligt til ansøgere, der har fået afslag som følge af manglende Prøve i Dansk 3

Aftalen om indfødsret fra oktober 2015, jf. cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation, indebærer bl.a., at kravet om danskkundskaber er blevet skærpet, således at ansøgere som udgangspunkt skal bestå danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 (mod tidligere Prøve i Dansk 2) eller en af de i bilag 3.a angivne prøver. Ansøgere, der har været selvforsørgende i 8½ år inden for de seneste 9 år i forbindelse med fremsættelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse skal dog alene bestå danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2 eller en af de i bilag 3.b angivne prøver.

Det fremgår af præamblen til aftalen om indfødsret fra oktober 2015 bl.a., at der skal etableres en særlig beslutningsprocedure for de ansøgere, der har søgt om dansk indfødsret før aftalens ikrafttræden (den 15. oktober 2015), og som kun mangler at leve op til det nye krav om bestået Prøve i Dansk 3.

På den baggrund vil ansøgere, der har bestået Prøve i Dansk 2 eller en af de i bilag 3.b angivne prøver, som får et afslag udelukkende på grund af manglende dokumentation for danskkundskaber efter § 24, stk. 1, i cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation, kunne få genoptaget og hastebehandlet deres ansøgning om dansk indfødsret, såfremt de pågældende inden for 1 år efter afslagsdatoen anmoder om genoptagelse af deres ansøgning og i den forbindelse indsender dokumentation for bestået prøve i Dansk 3 eller en af de i bilag 3.a angivne prøver.

Sidst opdateret 14/06 2016