Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Betingelser » Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren har tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

Betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark gælder dog ikke for:

• nordiske statsborgere,

• tidligere danske statsborgere,

• personer, der er af dansk afstamning,

• dansksindede sydslesvigere,

• ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har ophold i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser,

• ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor.

Betingelsen om bopæl gælder ikke for:

• ansøgere, som på ansøgningstidspunktet har bopæl i udlandet på grund af deres danske ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser,

• ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor.

Betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse gælder endvidere ikke for børn. Desuden gælder betingelsen om bopæl i Danmark ikke for visse grupper af børn.

Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

Reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark fremgår af cirkulæreskrivelsens § 5.

Sidst opdateret 27/11 2015