Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet

Det er en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Reglen om erklæring om troskab og loyalitet fremgår af cirkulæreskrivelsens § 2.

Sidst opdateret 18/04 2016