Betingelser

Regeringspartiet Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har fastsat en række betingelser, som personer, der søger om dansk indfødsret, skal opfylde for at blive danske statsborgere. Betingelserne vedrører:

• Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet.

• Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.

• Ophold.

• Kriminalitet.

• Gæld til det offentlige.

• Selvforsørgelse.

• Danskkundskaber.

• Indfødsretsprøven af 2015.

NB! Om betingelsen om dokumentation for bestået indfødsretsprøve bemærkes, at for ansøgninger og anmodninger om genoptagelse, som er indgivet før den 1. juli 2016 finder § 24, stk. 2, om bevis for en bestået statsborgerskabsprøve i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation fortsat anvendelse. Ansøgere, der har bestået indfødsretsprøven aflagt ved prøveterminen maj 2007 til og med prøveterminen december 2013, vil blive anset for at opfylde betingelsen i § 24, stk. 2, om bevis for en bestået statsborgerskabsprøve i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation.

Ansøgere, der har bestået indfødsretsprøven aflagt ved prøveterminen december 2008 til og med prøveterminen december 2013, vil blive anset for at opfylde betingelsen i § 24, stk. 3, om dokumentation for at have bestået Indfødsretsprøven af 2015 i cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015.

Se dette oversigtsskema til orientering om betingelsen om dokumentation for bestået statsborgerskabsprøve eller indfødsretsprøve.

Betingelserne følger af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation. Cirkulæreskrivelsen kan findes her.

Der gælder særlige regler for børn. Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

Der gælder endvidere særlige regler for statsløse født i Danmark. Læs mere under Statsløse født i Danmark.

Sidst opdateret 12/07 2016