Optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse

Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes af udlændinge-, integrations- og boligministeren to gange om året – i april og oktober måned.

I forbindelse med forberedelsen af det enkelte lovforslag lukker Indfødsretskontoret for yderligere optagelse på lovforslaget ca. 2-3 måneder før lovforslagets fremsættelse.

Direkte optag

Hvis en ansøger opfylder betingelserne for erhvervelse af dansk indfødsret, optages den pågældende på et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Ansøgeren vil i så fald modtage et brev, hvoraf det fremgår, at Udlændinge- og Integrationsministeriet påtænker at optage den pågældende på det næstkommende lovforslag om indfødsrets meddelelse, såfremt den pågældende findes fortsat at opfylde betingelserne for at opnå dansk indfødsret frem til lovforslagets vedtagelse.

Lovforslaget skal efterfølgende behandles af Folketinget. Læs mere om Folketingets behandling

Optag efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg

Hvis en ansøger ikke findes at opfylde en eller flere af betingelserne for erhvervelse af dansk indfødsret, undersøges det, om ansøgningen vil kunne forelægges Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om ansøgeren vil kunne meddeles dispensation fra en eller flere af betingelserne. En forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan dispenseres fra en eller flere betingelser, er dog ikke ensbetydende med, at ansøgeren meddeles dispensation.

Hvis en ansøgning vurderes ikke at kunne forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg, vil ansøgeren modtage et afslag på sin ansøgning om dansk indfødsret.

Læs mere om Folketingets Indfødsretsudvalg

For nærmere oplysning om praksis for, hvilke typer af sager, der kan forelægges Folketingets Indfødsretsudvalg, læs mere under Dispensation.

Sidst opdateret 28/11 2016