Lovforslagets behandling i Folketinget

Et lovforslag skal gennem tre behandlinger i Folketinget. Behandlingen af lovforslaget i Folketinget tager ca. 2-3 måneder. Folketingets behandling af lovforslaget er offentlig. Navn, bopælskommune, fødeår, fødeland og hidtidigt statsborgerskab på de personer, der er optaget på lovforslaget, vil derfor som udgangspunkt fremgå af lovforslaget, som offentliggøres.

Til brug for Folketingets behandling af lovforslaget videregiver Udlændinge- og Integrationsministeriet i fortrolig form oplysninger om ansøgerne til Folketingets Indfødsretsudvalg. Det drejer sig om oplysninger, som ansøgerne selv har afgivet, samt oplysninger om eventuel gæld til det offentlige, eventuelle oplysninger om forsørgelse eller eventuelle strafbare forhold.

Indfødsretskontoret undersøger frem til tidspunktet for vedtagelsen af lovforslaget, om de personer, der er optaget på lovforslaget, fortsat opfylder betingelserne for at erhverve dansk statsborgerskab.

Se nærmere herom i cirkulæreskrivelsens §§ 31-32.

Sidst opdateret 28/11 2016