Efter lovens vedtagelse

Når lovforslaget er vedtaget af Folketinget, og loven er trådt i kraft, sender Udlændinge- og Integrationsministeriet besked til de personer, der er omfattet af loven. Samtidig sendes et oplysningsskema, som personen skal udfylde.

Når ministeriet har modtaget oplysningsskemaet retur i udfyldt stand, sender ministeriet bevis for dansk indfødsret til den pågældende.

Sidst opdateret 28/11 2016