Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Udenlandske statsborgere » Behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab

Behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab

Ansøgning om dansk statsborgerskab og anmodning om genoptagelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab indgives ved brug af det digitale ansøgningsskema (nyt vindue).

Læs mere under Indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab fra den 1. april 2016 (obligatorisk digital selvbetjening)

Behandlingen af en ansøgning om dansk indfødsret forløber herefter i to faser:

1. Når ansøgningen modtages i Udlændinge- og Integrationsministeriet behandles ansøgningen i Indfødsretskontoret. Ansøgningens behandling afsluttes ved meddelelse af et afslag eller ved tilkendegivelse om optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Læs mere under Behandlingen af ansøgningen i Udlændinge- og Integrationsministeriet, samt under Optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

2. Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes i Folketinget to gange om året – i april og oktober måned. Lovforslaget skal gennem tre behandlinger i Folketinget, hvorefter lovforslaget vedtages til lov.

Læs mere under Lovforslagets behandling i Folketinget.

Sidst opdateret 28/11 2016