Udenlandske statsborgere

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab.

Dette kaldes at få statsborgerskab 'ved naturalisation'.

For at få dansk statsborgerskab skal man opfylde en række betingelser.

Læs om betingelserne for at få dansk statsborgerskab

Man skal som hovedregel indgive ansøgningen digitalt.

Læs mere om indgivelse af ansøgningen

Når man har indgivet sin ansøgning, bliver den behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis ministeriet vurderer, at man opfylder betingelserne for at få statsborgerskab, bliver man optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som senere skal vedtages af Folketinget.

I nogle tilfælde forelægger ministeriet ansøgningen for Indfødsretsudvalget i Folketinget til vurdering af, om man kan få dispensation fra en eller flere af betingelserne. Det er Indfødsretsudvalget, ikke ministeriet, som beslutter, om der skal gives dispensation.

Læs mere om behandling af ansøgningen

Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør løbende den aktuelle sagsbehandlingstid for ansøgninger om statsborgerskab ved naturalisation.

Læs mere om sagsbehandlingstid

Børn

Der gælder særlige regler for børn.

Læs mere om reglerne for børn

Statsløse født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse personer, som er født i Danmark.

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark

Tidligere danske statsborgere samt nordiske statsborgere

Der gælder særlige regler for tidligere danske statsborgere samt nordiske statsborgere.

Læs mere om reglerne for tidligere danske statsborgere samt nordiske statsborgere

Dobbelt statsborgerskab

1. september 2015 kom der nye regler, som gør det muligt at få dansk statsborgerskab uden, at man skal give afkald på sit andet statsborgerskab.

Læs mere om reglerne for dobbelt statsborgerskab

Sidst opdateret 15.02.2019
Børn og statsløse født i Danmark

Bemærk, at der gælder særlige betingelser for børn samt for statsløse født i Danmark, og at ansøgningsprocessen for disse grupper er anderledes.

Læs mere om reglerne for børn

Læs mere om reglerne for statsløse født i Danmark