Gæld til det offentlige

En ansøger kan ikke optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, hvis ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige med hensyn til:

1. tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik,

2. tilbagebetalingspligtige ydelser efter den nu ophævede lov om social bistand,

3. børnebidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

4. daginstitutionsbetaling,

5. tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte, jf. § 47 i lov om individuel boligstøtte,

6. tilbagebetaling af boligindskudslån, medmindre der er indgået en afdragsordning for tilbagebetaling, som overholdes af ansøgeren, eller

7. skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last.

Reglerne om gæld til det offentlige fremgår af cirkulæreskrivelsens § 22.

Sidst opdateret 27/11 2015