Danskkundskaber

Prøve i Dansk 3

Det er som hovedregel en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer danskkundskaber ved bevis for at have bestået danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 eller en anden danskprøve, som fremgår af bilag 3.a. til cirkulæreskrivelsen.

Prøve i Dansk 2

For nogle ansøgere vil det være tilstrækkeligt at bestå Prøve i Dansk 2 eller en anden danskprøve, som fremgår af bilag 3.b. til cirkulæreskrivelsen. Kravene er, at ansøgeren, i tiden op til at lovforslaget bliver fremsat, har været selvforsørgende i mindst 8 ½ år ud af de seneste 9 år og har været helt selvforsørgende inden for det seneste år.

Der gælder særlige regler for ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland, svensk- eller norsktalende ansøgere, dansksindede sydslesvigere samt for ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor. Disse regler fremgår af bilag 3.a. til cirkulæreskrivelsen.

Der gælder endvidere særlige regler for børn. Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

Reglerne om dokumentation for danskkundskaber fremgår af cirkulæreskrivelsens § 24 samt bilag 3.a og bilag 3.b.

Nærmere oplysninger om deltagelse i danskundervisning, aflæggelse af Prøve i Dansk 3 og Prøve i Dansk 2 samt de øvrige danskprøver anført i bilag 3.a. og bilag 3.b., herunder oplysninger om tilmeldingsfrister og gebyrbetaling, kan findes på hjemmesiden for Ministeriet for Børn og Undervisning.

Sidst opdateret 27/04 2016