Forelæggelse af sager for Ankestyrelsen

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter omstændighederne forelægge konkrete sager for Ankestyrelsen for at få styrelsens vurdering af, om faderskab, moderskab, ægteskab eller forældremyndighedsforhold kan anerkendes efter dansk ret.

Forelæggelse for Ankestyrelsen vil navnlig ske i sager, hvor der stilles krav om verifikation af dokumenterne på grund af det land, som dokumenterne er udstedt i, eller i sager, hvor et ægteskab er indgået i udlandet og derfor skal vurderes efter dansk ret.

Ankestyrelsens anerkendelse af faderskab eller moderskab udelukker ikke, at Udlændinge- og Integrationsministeriet efterfølgende kan stille krav om, at barnet og den danske forælder medvirker i en DNA-undersøgelse.

Læs mere om DNA-undersøgelser til brug for ansøgning om statsborgerskab

Sidst opdateret 25.01.2019