Danske statsborgere

For nærmere oplysninger om hvordan dansk statsborgerskab erhverves automatisk, klik her på linket Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab.

For nærmere oplysninger om mulighederne for at få udstedt bevis for dansk statsborgerskab, klik på linket Bevis for dansk statsborgerskab.

For nærmere oplysninger om hvordan dansk statsborgerskab bevares, klik på linket Bevarelse af dansk statsborgerskab.

For nærmere oplysninger om hvordan dansk statsborgerskab fortabes, klik på linket Fortabelse af dansk statsborgerskab.

For nærmere oplysninger om løsning fra dansk statsborgerskab, klik på linket Løsning fra dansk statsborgerskab

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt ca. 8-10 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 19.09.2018