Bevis for dansk statsborgerskab

Bevis for erhvervelse af dansk statsborgerskab

Personer, der har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes indgåelse af ægteskab efter fødslen eller ved adoption, har mulighed for at søge om bevis for deres danske statsborgerskab – et såkaldt statsborgerretsbevis.

Ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab indgives på et særligt ansøgningsskema, som kan rekvireres her på siden eller hos en dansk repræsentation i udlandet. Ansøgningen kan indgives til den danske repræsentation i udlandet eller direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ansøgningsskema om bevis for dansk statsborgerskab (pdf)

Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.200 kr. Gebyret skal ligeledes betales, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet. Gebyret betales ikke tilbage, uanset om ansøgningen imødekommes.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af ansøgningsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216, kontonummer 4069205011.

Ved betaling fra en udenlandsk bank benyttes følgende oplysninger: IBAN: DK76 0216 4069 2050 11, BIC/SWIFT: DABADKKK. Bankens adresse er: Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup, Danmark.

Ansøgers cpr.nr., navn eller sagsnummer skal oplyses ved betaling af gebyret. Ansøger bedes lægge kvittering for indbetaling af gebyret ved sin ansøgning eller fremsende kvittering for indbetaling af gebyret efterfølgende.

Reglerne om betaling af gebyr i forbindelse med ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab fremgår af indfødsretslovens § 12  (lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 om dansk indfødsret, som ændret ved lov nr. 730 af 25. juni 2014 og lov nr. 1496 af 23. december 2014).

Bekræftelse på tidligere udstedt statsborgerretsbevis

Personer, der har erhvervet dansk statsborgerskab ved erklæring eller ved lov (naturalisation), vil i forbindelse med erklæringen eller naturalisationen have modtaget et statsborgerretsbevis.

Hvis en person allerede én gang har fået udstedt et bevis for dansk statsborgerskab – uafhængig af om dansk statsborgerskab er opnået automatisk, ved erklæring eller ved lov (naturalisation) – vil der ikke kunne udstedes et nyt statsborgerretsbevis.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan i stedet udstede en bevisbekræftelse. Dette er en officiel bekræftelse på, at der til den pågældende person tidligere er udstedt et statsborgerretsbevis. En anmodning om bevisbekræftelse på dansk statsborgerskab indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Anmodning om bevisbekræftelse (pdf)

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om bevisbekræftelse er på nuværende tidspunkt ca. 3-4 måneder regnet fra anmodningens modtagelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 03/10 2018