Danske statsborgere

Her kan du læse om reglerne for danske statsborgere.

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Et barn, som er født fra og med den 1. juli 2014, får automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faren, moren eller medmoren er dansk. For børn, som er født før denne dato, vil det afhænge af den lov, der var gældende, da barnet blev født.

Læs mere om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Bevis for dansk statsborgerskab

Hvis man har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes indgåelse af ægteskab eller ved adoption, har man mulighed for at søge om bevis for sit danske statsborgerskab.

Læs mere om bevis for dansk statsborgerskab

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Der er forskellige betingelser for at bevare sit danske statsborgerskab, hvis man ikke er født i Danmark.

Læs mere om bevarelse af dansk statsborgerskab

Fortabelse af dansk statsborgerskab

Man kan blandt andet fortabe sit danske statsborgerskab, hvis man inden den 1. september 2015 aktivt har erhvervet fremmed statsborgerskab eller har indtrådt i offentlig tjeneste i et andet land.

Læs mere om fortabelse af dansk statsborgerskab

Løsning fra dansk statsborgerskab

Danske statsborgere kan under visse betingelser blive løst fra deres danske statsborgerskab.

Læs mere om løsning fra dansk statsborgerskab

Frakendelse af dansk statsborgerskab

Man kan i særlige tilfælde blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom.

Læs mere om frakendelse af dansk statsborgerskab

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 8-10 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sagsbehandlingstiden i sager om bevisbekræftelser er på nuværende tidspunkt 3-4 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sagsbehandlingstiden i sager om løsning fra dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 3-4 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 25.01.2019