Børn

Der gælder særlige regler for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab.

For nærmere oplysninger om børns automatiske erhvervelse af dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes indgåelse af ægteskab samt ved adoption, klik på linket Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab.

For nærmere oplysninger om børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning (ved lov), klik på linket Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning.

For nærmere oplysninger om erhvervelse af dansk statsborgerskab for statsløse børn født i Danmark, klik på linket Statsløse født i Danmark.

For nærmere oplysninger om den særlige overgangsordning for børn af personer, som i perioden 1. september 2015 til 29. februar 2016 har afgivet erklæring i medfør af § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab, klik på linket Dobbelt statsborgerskab, og læs nærmere under afsnittet ”2. overgangsordning – Udenlandske statsborgere optaget på lov med krav om løsning”.

Sidst opdateret 08/04 2016