Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Bipersoner – børn af ansøgere om statsborgerskab

Bipersoner – børn af ansøgere om statsborgerskab

Der gælder særlige regler for såkaldte bipersoner, dvs. børn af personer, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Når en person søger om dansk indfødsret, kan ansøgerens barn/børn få dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren, hvis

  • Barnet er ugift,
  • Barnet er under 18 år
  • Barnet bor her i landet
  • Barnet ikke er sigtet for eller har begået kriminalitet, der i medfør af cirkulæreskrivelsens § 19 udelukker statsborgerskab eller giver karenstid,
  • Ansøgeren har del i forældremyndigheden over barnet, og
  • Den anden forælder (hvis vedkommende har del i forældremyndigheden) har givet sit samtykke.

For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.

Det bemærkes, at fx børn født statsløse i Danmark har mulighed for selvstændigt at søge om dansk statsborgerskab.

Læs mere om statsløse født i Danmark

Hvis man ønsker sine børn omfattet af sin ansøgning om statsborgerskab efter ansøgningen er indgivet, skal man udfylde denne ansøgningsblanketten.

Hent blanket til børn (bipersoner) (Word) (nyt vindue)

Det gælder også, hvis man har fået besked fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at man vil blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, og

  • Man efterfølgende har fået et barn/børn,
  • Man har et barn/børn, der har fået bopæl i Danmark, eller
  • Man har fået del i forældremyndigheden over et barn/børn, og ønsker barnet/børnene omfattet af sin ansøgning om dansk indfødsret.
Sidst opdateret 15/09 2017