Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Ansøgningsskemaer » Ansøg om dansk statsborgerskab ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning (digitalt ansøgningsskema)

Ansøg om dansk statsborgerskab ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning (digitalt ansøgningsskema)

Hvem skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning?

Den digitale selvbetjeningsløsning skal bruges af ansøgere, der er:
• Over 18 år

Og ikke er:
• Født af en dansk far og en udenlandsk mor uden for ægteskab efter den 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014 eller
• Født statsløs i Danmark

Hvis ansøgeren er under 18 år eller født af en dansk far og en udenlandsk mor efter den 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014 skal ansøgningen derfor ikke indgives ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning, men ved brug af et særligt papirbaseret ansøgningsskema.

Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning, eller klik her for at komme direkte til det papirbaserede ansøgningsskema til børn.

Hvis ansøgeren er født statsløs i Danmark skal ansøgningen ikke indgives ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning, men ved brug af et særligt papirbaseret ansøgningsskema.

Læs mere under Statsløse født i Danmark, eller klik her for at komme direkte til det papirbaserede ansøgningsskema til statsløse født i Danmark.

Hvis ansøgeren bor i udlandet og ikke har et NemID, skal ansøgningen indgives på et særligt papirbaseret ansøgningsskema til den danske ambassade eller repræsentation i det land, hvor ansøgeren bor. Klik her for at komme direkte til det papirbaserede ansøgningsskema til voksne ansøgere, der er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening.

Hvilke dokumenter skal vedhæftes ansøgningen?

Ansøgeren vil i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen blive vejledt om, hvilke oplysninger, der skal afgives, og hvilke dokumenter, der skal vedhæftes. For at sikre, at ansøgningen indeholder de oplysninger og de dokumenter, som er nødvendige for at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan behandle ansøgningen, vil man kun kunne indgive en ansøgning, hvis alle nødvendige felter er udfyldt, og alle nødvendige dokumenter er vedhæftet. Følgende dokumenter skal vedhæftes ansøgningen:

  • Kopi af pas (kun siden med pasbillede og oplysningerne om ansøgeren) 
  • Kopi af tidsubegrænsede opholdstilladelse
  • Kopi af prøve- eller eksamensbevis som dokumentation for danskkundskaber
  • Kopi af bevis for bestået indfødsretsprøve (statsborgerskabsprøve)
  • Eventuel lægelig dokumentation, hvis ansøgeren af helbredsmæssige eller lignende grunde ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber og/eller bevis for en bestået indfødsretsprøve (statsborgerskabsprøve) og/eller selvforsørgelse. Blanketten "Lægeerklæring til brug ved Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret" kan med fordel udskrives og medbringes til lægen ved næste konsultation
  • Dokumentation for forældremyndighed, hvis ansøgeren ønsker sit barn/sine børn omfattet af ansøgningen. Hvis ansøger er gift med barnets/børnenes anden forælder, behøver man ikke vedlægge dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet.

Den digitale selvbetjeningsløsning gemmer de indtastede oplysninger i op til 30 dage, hvis ikke ansøgningen indgives med det samme. Det er derfor muligt at gå i gang med at udfylde ansøgningen, selvom man ikke har alle de nødvendige dokumenter ved hånden. Ansøgningen er først indgivet (kommet frem), når ansøgeren har betalt og underskrevet ansøgningen med NemID. Ansøgeren vil modtage en besked via digital post, når ansøgningen er kommet frem til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hjælp til digital selvbetjening

Hjælp til NemID

Ansøgeren skal bruge NemID for at kunne logge ind og underskrive en digital ansøgning. På nemid.nu kan man læse om, hvordan man bestiller, aktiverer og bruger NemID. Læs om NemID (nyt vindue).

Hjælp til digital selvbetjening på uibm.dk

Ved tvivl om hvordan den digitale selvbetjeningsløsning skal bruges, kan Indfødsretskontoret kontaktes på e-mailadressen: [email protected]

Hjælp til digital kommunikation med det offentlige

Læs mere om mulighederne for at få hjælp i pjecen ’Digital kommunikation med det offentlige’, som kan hentes via www.borger.dk (nyt vindue). Pjecen kan også fås på tryk i borgerservice og på biblioteker.

Sidst opdateret 28.11.2016