Ansøgningsskemaer

Ansøgning om dansk statsborgerskab og anmodning om genoptagelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab indgives ved brug af DET DIGITALE ANSØGNINGSSKEMA (nyt vindue).

En ansøgning kan under særlige omstændigheder indgives på et papirbaseret ansøgningsskema. Hvis ministeriet tillader, at en ansøgning om dansk statsborgerskab og en anmodning om genoptagelse kan indgives uden brug af det digitale ansøgningsskema, skal det papirbaserede ansøgningsskema anvendes. Læs mere under Visse ansøgere er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening.

ANSØGNINGSSKEMA (pdf) (nyt vindue)

Særligt for statsløse:
Hvis ansøgeren er statsløs og født i Danmark, skal ansøgningen indgives på et papirbaseret ansøgningsskema til statsløse født i Danmark. Ansøgningen skal på et papirbaseret ansøgningsskema til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

ANSØGNINGSSKEMA – STATSLØSE (pdf) (nyt vindue).

Læs mere under Statsløse født i Danmark.

Særligt for børn:
Hvis et barn ansøger om dansk statsborgerskab som hovedperson, eller hvis ansøgeren er født uden for ægteskab af en dansk far og en udenlandsk mor efter den 11. oktober 1993, skal ansøgningen indgives på et papirbaseret ansøgningsskema til børn. Ansøgningen skal indgives på et papirbaseret ansøgningsskema til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

ANSØGNINGSSKEMA – BØRN (pdf) (nyt vindue).

Læs mere under Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning

Særligt for bevis/bevarelse:

Ansøgningsskema om bevis/bevarelse for dansk statsborgerskab (pdf)

Læse mere om automatisk erhvervelse af dansk indfødsret

Særligt for bevisbekræftelser

En bevisbekræftelse er en officiel bekræftelse på, at der til den pågældende person er udstedt et statsborgerretsbevis.

Anmodning om bevisbekræftelse (pdf)

Særligt for løsning fra dansk statsborgerskab

Danske statsborgere kan under visse betingelser blive løst fra deres danske statsborgerskab.

Hent ansøgningsskema om løsning fra dansk statsborgerskab (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 15.01.2019