Kommunenetværk

Kommunerne har en vigtig rolle med at tage godt imod udenlandske medarbejdere og deres familier. Kommunerne udgør også en vigtig indgang til det lokale fritids- og kulturliv.

Formål

Målsætningen for møderne i Kommunenetværket er at sikre videndeling på tværs af Danmarks kommuner og regioner om modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede arbejdskraftindvandrere og deres familier. Det er desuden målet at understøtte kommunernes indsats på området samt at videreformidle ny viden og god praksis.

Dette skal inspirere deltagerne i deres arbejde samt præsentere konkrete værktøjer, som er afprøvet i en kommune, for andre kommuner. Kommunenetværkets deltagere arbejder praksisnært med målgruppen, og mødernes forløb afspejler kommunernes ønske om dialog og videndeling på området.

Mødernes forløb

Der afholdes to årlige møder i Kommunenetværket. På møderne bliver der afholdt oplæg, som er relevante for dagens tema, og der bliver afholdt workshops eller lign., som giver mulighed for dialog mellem kommunerne. Møderne har været afholdt i København, Århus, Kolding og Odense.

Ønsker I at høre mere kan I rette henvendelse til [email protected]

Deltagere

Alle kommuner i Danmark har mulighed for at deltage i netværkets møder. Ud over kommunerne deltager repræsentanter fra organisationer som KL, DI og Foreningen Nydansker.

Hvis din kommune ønsker at indtræde i Kommunenetværket, så send venligst en mail til:

[email protected] 

Sidst opdateret 17/12 2015