Kontrolresultater

SIRI opgør hvert år antallet af kontrollerede opholdstilladelser samt kontrol af ulovligt ophold og arbejde på hhv. studie-, erhvervs- og au pair området.

Kontrolresultaterne for 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 viser et højt niveau af regelefterlevelse.

I 2013 blev det muligt at tilgå SKATs eIndkomst i sagsbehandlingen af kontrolsager.

I 2014 tog SIRI en IT-løsning i brug, så oplysninger fra SIRI’s sagsbehandlingssystem samkøres med Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det Centrale Personregister(CPR) og Indkomstregistret (eIndkomst).

Den ændrede metode igennem årene gør at resultaterne ikke er direkte sammenlignelige.

Se resultaterne af vilkårskontrollen 2012 (pdf) (nyt vindue)

Se resultaterne af vilkårskontrollen 2013 (pdf) (nyt vindue)

Se resultaterne af vilkårskontrollen 2014 (pdf) (nyt vindue)

Se resultaterne af kontrollerne i 2015 (pdf) (nyt vindue)

Se resultaterne af kontrollerne i 2016 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 27/09 2017