Forside » Arbejdsområder » Indrejse/ophold » Kontrol på udlændingeområdet

Kontrol på udlændingeområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet.

Formålet med kontrollen er at forebygge og bekæmpe brud på reglerne for opholdstilladelser til arbejde og studie, hvad enten det sker på grund af manglende viden eller som bevidst misbrug.

SIRI vejleder udenlandske borgere og andre med tilknytning til ophold til arbejde og studie i Danmark om rettigheder og pligter i forhold til udlændingelovgivningen.

Som en del af vejledningen afholder SIRI løbende møder med borgere, virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Vejledning skal hjælpe til, at borgere og andre med tilknytning til opholdet (fx arbejdsgivere) kender og således har mulighed for at overholde reglerne om ophold og arbejde.

SIRI har fokus på, at de oplysninger, der indgår i ansøgninger om ophold er korrekte, at betingelserne for opholdstilladelsen overholdes under opholdet, og at der ikke arbejdes ulovligt (uden nødvendig tilladelse).

Hvem kontrolleres?

Opholdsordningerne retter sig mod tredjelandsstatsborgere, dvs. personer fra andre lande end EU/EØS-landene, Schweiz eller de øvrige nordiske lande. Kontrollen rettes både imod de udenlandske borgere, som ansøger om – eller har fået – en opholdstilladelse til at arbejde eller studere i Danmark, og deres arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, praktikværter og au pair-værtsfamilier.

Indsatser før og under opholdet i Danmark

SIRI samarbejder både nationalt og internationalt med relevante myndigheder, bl.a. politiet, SKAT, Arbejdstilsynet og Udlændingestyrelsen.

Der anvendes en række indsatser:

Risikoopmærksom sagsbehandling: Kontrol af dokumenter og oplysninger i ansøgninger om ophold.

Læs mere om risikoopmærksom sagsbehandling

Kontrol af opholdstilladelser: Kontrol af overholdelse af opholdstilladelsens betingelser

Læs mere om kontrol af opholdstilladelser

Kontrol med ulovligt ophold og arbejde: Kontrolaktioner i virksomheder, kontrol af oplysninger fra SKAT og samkøring af oplysninger med andre myndigheders registre

Læs mere om kontrol med ulovligt ophold og arbejde

Sidst opdateret 11/11 2015