Værktøjer til fagpersoner

Her kan du finde forskelligt materiale indeholdende baggrundsviden om ekstremisme og radikalisering i relation til fagfolks arbejde med unge og forældre.

Mentorindsats, forældrecoaching og pårørendenetværk - Løsningsfokuseret arbejde med tilværelseskompetencer

En metodemanual til brug for mentorindsats, forældrecoaching og facilitering af pårørendenetværk i forbindelse med personer, som er i risiko for radikalisering eller har tilknytning til ekstremistiske miljøer. Manualen benyttes af det landsdækkende korps af mentorer og forældrecoaches, men vil også være af interesse for mange andre fagpersoner, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme.

Hent Mentorindsats, forældrecoaching og pårørendenetværk

Håndbogsserien Forebyggelse af ekstremisme

Det tidligere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udviklet håndbogsserien 'Forebyggelse af ekstremisme'. Håndbogsserien præsenterer viden om ekstremisme og forebyggelse samt konkrete værktøjer.

14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

Hæftet viser, hvordan kommunale og andre medarbejdere i praksis har tacklet deres bekymringer over for unge, der viser tegn på radikalisering.

Hent 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

Lokale strategier

Hæftet viser, hvordan kommuner og politikredse har opbygget faglige beredskaber for at forebygge problemer med vold, mistrivsel o. lign. i forbindelse med ekstremisme og radikalisering.

Hent Lokale strategier

Metoder i arbejdet med radikalisering

Hæftet giver en bred introduktion til bekymringstegn og forebyggende handlemuligheder i forbindelse med ekstremisme og radikalisering.

Hent Metoder i arbejdet med radikalisering

Relations- og mentorarbejde

Hæftet giver gode råd og konkrete værktøjer i arbejdet med at skabe tillidsfulde relationer og understøtte positiv forandring hos unge, der viser tegn på radikalisering eller er en del af ekstremistiske miljøer.

Hent Relations- og mentorarbejde

Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer

Hæftet præsenterer basal viden om de forskellige former for ekstremistiske miljøer, deres tankesæt, aktiviteter og rekrutteringsformer.

Hent Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer

Sidst opdateret 23/08 2016