Forside » Arbejdsområder » Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering » Rådgivnings- og undervisningstilbud om forebyggelse af ekstremisme

Rådgivnings- og undervisningstilbud om forebyggelse af ekstremisme

Her kan du læse mere om rådgivnings- og undervisningstilbud for kommuner og fagpersoner.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder rådgivning til de kommuner, der ønsker at udarbejde forebyggelses- og handlingsplaner samt ved konkrete udfordringer. SIRI arrangerer også opkvalificerende kurser og opmærksomhedsoplæg – ofte i samarbejde med PET og det lokale Infohus, hvor der sættes fokus på de bagvedliggende motivationsfaktorer og rekrutteringsmønstre samt bekymringstegn og handlemuligheder i relation til unge, der allerede er radikaliseret eller er i risiko herfor.

Ved enkeltsager henvises til VISO den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen, som er en del af Socialstyrelsen. VISO rådgiver bl.a. kommuner og tilbyder udredning, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Kontakt

SIRI, tlf.: 72 14 20 00,

VISO, tlf.: 72 42 40 00,

Desuden beskriver Vidensportalen på det sociale område og Socialstyrelsen en række metoder m.v., navnlig i forbindelse med forebyggelse af kriminalitet, som også er relevante for forebyggelse af ekstremisme, hvor nogle af de samme udfordringer og risikofaktorer kan være på spil.

Gå til Vidensportalen på det sociale område (nyt vindue)

Gå til Socialstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 25/02 2016