National hotline om radikalisering

Den 1. februar 2016 åbnede en landsdækkende telefonhotline, der skal forebygge radikalisering.

Formålet med hotlinen er at sikre en samlet indgang for bekymrede borgere og medarbejdere, som er i tvivl om, hvordan de skal reagere, når de ser tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i deres omgangskreds.

Opgaven varetages i et samarbejde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, samt beredskabet for anti-radikalisering i København, der består af SSP København, Den Kriminalpræventive Sektion i Københavns Politi og VINK (Københavns Kommunes anti-radikaliseringsindsats).

Samarbejdet mellem København og Aarhus betyder, at den nye nationale hotline bliver bemandet af fagfolk, som er vant til at håndtere lokale henvendelser om radikalisering. I alle landets politikredse er der etableret regionale infohuse, hvor politi og kommuner samarbejder om at forebygge radikalisering. Det gælder også i Aarhus og København, men det er nyt, at to infohuse på tværs af landet går sammen om at løfte en national opgave på området.

Der er åbent for opkald til hotlinen dagligt fra kl.8.00-21.00 på telefonnummer 41 74 90 90.

Hotlinen yder udelukkende rådgivning og visiterer bekymrende sager videre til det lokale infohus. Det vil sige, at hotlinen ikke laver sagsbehandling.

Ved akutte henvendelser skal man i stedet kontakte det lokale politi på telefon 114.

Sidst opdateret 07/04 2016